75.výročie ŠZŠ Handlová

03.08.2023

Dnes oslavuje ŠZŠ Handlová 75. výročie založenia vzniku a my sme boli toho súčasťou. Skláňame klobúk dole pred všetkými pedagogickými aj nepedagogickými zamestnancami, ktorí robia svoju prácu zo srdca. Je to poslanie.

Bolo nám cťou. #wearedazya.