Bc. Daška Nemcová, DiS. art.

kvalifikovaný lektor


Zakladateľka tanečnej skupiny DAZYA, hlavná trénerka, choreografka, tanečníčka a autorka choreografií s celoslovenskými a svetovými úspechmi. Medzi jej najväčšie choreografické úspechy patrí:


- V roku 2019 získali jej choreografie 2x titul Majstri Sveta na Tanečných majstrovstvách sveta - DANCESTAR WORLD FINALS a 1x titul 2. Vicemajstri Sveta

- V roku 2019 získali jej choreografie titul Majstri Slovenskej republiky na súťaži - Tanečná skupina roka.
- V roku 2018 získala jej choreografia titul Majstri sveta na Tanečných majstrovstvách sveta WORLD DANCE MASTERS v Chorvátsku.
- V roku 2018 získali jej choreografie 2x titul Majstri Slovenskej republiky na súťaži
 - Tanečná skupina roka a 3x titul Vicemajstri Slovenskej republiky.

- V roku 2017 získala jej choreografia titul Majstri Slovenskej republiky na súťaži - Tanečná
 skupina roka a 2x titul Vicemajstri Slovenskej republiky.

- V roku 2016 získala jej choreografia titul Majstri Slovenskej republiky na súťaži - Tanečná 
skupina roka a titul Vicemajstri Slovenskej republiky.

- V roku 2015 získali jej choreografie 2x titul Majstri Slovenskej republiky a titul Vicemajstri Slovenskej republiky na súťaži - Tanečná skupina roka.


Tancu sa venuje od svojich 8 rokov a má za sebou 11 ročnú trénerskú prax. Podieľa sa na profesionálnom raste tanečnej skupiny DAZYA, ako aj na jej úspechoch a všetkých projektoch. V roku 2017 získala Ocenenie od mesta Handlová pri príležitosti založenia TS Dazya. Od roku 2017 pôsobí aj ako choreografka v SZUŠ Xoana - Prievidza. Má za sebou 2 roky pedagogickej praxe v MŠ a 1 rok v ZŠ. Má vyštudované tanečné konzervátorium s dosiahnutým titulom DiS. art. (diplomovaný špecialista umenia). Okrem toho je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na TRUNI. Je úspešnou absolventkou akreditovaného tanečného vzdelávania. V roku 2012 získala titul II.VICEMISS DANCE SR 2012, kde sa jej podarilo postúpiť aj na svetovú súťaž do Číny. Je absolventkou I. stupňa ZUŠ. V roku 2013 získala OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou ‐ PRACOVNÍK S MLÁDEŽOU. Okrem toho tancovala s hviezdami slovenskej pop music v TV reláciách a na rôznych eventoch. Pravidelne získava nové skúsenosti na tanečných workshopoch so svetovými tanečnými lídrami ako napr. Matt Steffanina, Ysabelle Caps, Ian Eastwood, Justin Conte, Dashaun Wesley, Lukas van der Fecht, Camillo Lauricella atď.