Bc. Daška Nemcová, DiS. art.

kvalifikovaný lektor


Zakladateľka tanečnej skupiny DAZYA, hlavná trénerka, choreografka, tanečníčka a autorka choreografií s celoslovenskými a svetovými úspechmi. Tancu sa venuje od svojich 8 rokov a má za sebou dlhoročnú trénerskú prax. Podieľa sa na profesionálnom raste tanečnej skupiny DAZYA, ako aj na jej úspechoch a všetkých projektoch.

- 2024 • tancovala v EUROVISION SONG CONTEST s českou speváčkou AIKO vo švédskom meste Malmö, Barcelone a Londýne

- 2024 • absolvovala tanečné lekcie v najprestížnejších tanečných štúdiách v Los Angeles, USA

- 2024 • získala l. kvalifikačný stupeň trénerstva IDO sekcie SZTŠ a Fakulty telesnej výchovy a športu

- 2023 • tancovala na najväčšom koncerte "DARA ROLINS 50" v českej O2 Aréne Praha

- 2023 • získala ocenenie "Vynikajúci pedagóg do 35 rokov"

Daška má za sebou 2 roky pedagogickej praxe v MŠ a 1 rok v ZŠ. Má vyštudované tanečné konzervátorium s dosiahnutým titulom DiS. art. (diplomovaný špecialista umenia). Okrem toho je absolventkou bakalárskeho štúdia v odbore predškolská a elementárna pedagogika na TRUNI. Je úspešnou absolventkou akreditovaného tanečného vzdelávania. V roku 2012 získala titul II.VICEMISS DANCE SR 2012, kde sa jej podarilo postúpiť aj na svetovú súťaž do Číny. Je absolventkou I. stupňa ZUŠ. V roku 2013 získala OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou ‐ PRACOVNÍK S MLÁDEŽOU. Okrem toho tancovala s hviezdami slovenskej pop music v TV reláciách a na rôznych eventoch. Pravidelne získava nové skúsenosti na tanečných workshopoch so svetovými tanečnými lídrami.