to sme MY


Tanečná skupina DAZYA vznikla v roku 2012 a za polroka sa stala samostatnou. Zameriava sa na moderný tanec ‐ MTV STYLE, COMMERCIAL DANCE, LADIES STYLE, HIP‐HOP, DISKO, SHOW DANCE, no neobíde ani základy klasického tanca či jazzu a gymnastiky. Tanečná skupina prináša vašim deťom tanečný rast, zážitky a skúsenosti v oblasti tanca. Našim cieľom je vychovávať tanečníkov s budúcnosťou, veľkým srdcom a viesť ich ku kolektívnej spolupráci. Sme tanečná skupina, nie škola (ZUŠ)! Máme vlastné pravidlá a jedinečný prístup k deťom. Za päť rokov nášho pôsobenia sme sa zúčastnili viacerých celoslovenských, medzinárodných a svetových súťaží, na ktorých sme získali radu ocenení. Napr. v roku 2018 sme si vytancovali TITUL MAJSTRI SVETA - WORLD DANCE MASTERS v kategórii COMMERCIAL DANCE.


spojil nás tanec. našli sme lásku. spolu sme dazya.