2% z vašich daní 

nám pomôžu skvalitniť podmienky talentovaných detíTlačivá na stiahnutie:


Údaje pre darovanie 2% sú nasledovné:

Názov: DAZYA

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 422 81 369

Adresa: Potočná 66, 972 51 Handlová

IBAN: SK8802000000003410292353


Fyzické osoby musia požiadať o vyplnenie svojho zamestnávateľa a tlačivá si môžu stiahnuť vyššie, alebo si ich môžete prevziať v tanečnej sále DAZYA.

Právnické osoby musia údaje vyplniť do daňového priznania.Postup ako darovať 2 % z dane (pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov)Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (ideálne do 15. 2. 2024) a následne aby Vám vystavil tlačivo potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.


Vyplňte vyhlásenie

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (alebo 3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (prijímateľovi bude doručená informácia s menami darcov, NIE však poukázaná suma)

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (alebo nám vyplnené tlačivá doneste na tréning a my ich na daňový úrad doručíme)

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k vyhláseniu a potvrdeniu o zaplatení dane je aj potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (alebo 3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.Postup ako darovať 2 % z dane (pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2023)Vypočítajte si:

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (alebo 3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% (alebo 3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa... NIE však poukázaná suma)


Riadne vyplnené daňové priznanie***

odošlite v lehote na podanie daňového priznania elektronicky na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie - vytlačte a doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov

***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.