Kvalifikovaný tréner

10.12.2018

Naša trénerka Daška úspešne absolvovala záverečné skúšky vzdelávacieho programu s akreditáciou: Tréner tanečných športov - tanečný majster. Polročný kurz v Prahe obsahoval 150 hodín teoretického a praktického vzdelávania a my sa tešíme, ako nám postupne Daška svoje nadobudnuté vedomosti odovzdá.

Gratulujeme!