Otvorené hodiny pre rodičov

20.12.2019

Tanečná skupina Dazya otvára každoročne hodiny pre rodičov, aby si mohli pozrieť svoje ratolesti v tréningovom procese a videli, akým štýlom sú vedené tréningy.
Ďakujeme rodičia!