Roztancovali sme veľtrh stredných škôl

16.12.2023

Roztancovaný veľtrh stredných škôl? NO PROBLEM! Dnešné vystúpenie na podujatí STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom. Reprezentovali sme Mesto Handlová a SOŠ Handlová.