Vyhlásenie zákonného zástupcu/člena o bezinfekčnosti