Pravidelný OPEN CLASS v Dazyi

16.01.2021

Handlová!

PRAVIDELNÝ OPEN CLASS so Simonom Šinkom v DDG otvorený aj pre verejnosť!

Prvý OPEN CLASS už v nedeľu 4.10. od 13:00h do 14:30h • 5€ • Prihlás sa cez správu